055 | Foutloos Nederlands
Leertraject

055 | Foutloos Nederlands

Foutloos Nederlands | Een praktisch leertraject met een Persoonlijke OntwikkelScan, opdrachten en live online colleges. Inclusief 1 jaar toegang tot de leerbibliotheek met 1000+ leeritems, audioboeken, ebooks en meer.

Wanneer gebruik je - doordat, zodat, omdat en opdat' en hoe zit het precies met d en t en t kofschip? En wanneer gebruik je 'als' en wanneer 'dan' ? 

In dit leertraject worden veel voorkomende fouten die mensen maken en moeilijkheden in de Nederlandse taal behandeld. Het leerrtaject is uitermate geschikt voor mensen met een goede basiskennis van het Nederlands die de puntjes op de i willen zetten. Handig voor professioneel én zakelijk gebruik!

Deze module vergroot jouw beroepsspecifieke vaardigheden en vergroot je jouw zelfbeeld. De module is geschikt voor ondernemers, mensen die een carrièreswitch wensen of mensen die professionele ambities hebben.

Doel van het leertraject

Het leertraject 'Foutloos Nederlands ' helpt je om je Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren, onder andere op het vlak van voegwoorden. Het zijn belangijke basisvaardigheden om je werk goed uit te kunnen voeren. Dit leertraject is geschikt voor iedereen die belang heeft bij een verzorgde foutloze hantering van de Nederlandse (schrijf)taal. Advies vooropleiding: MBO+.

Wat leer je

 • onderscheid maken tussen nevenschikkende en onderschikkende voegwoorden;
 • kennis van het verschil in gebruik tussen 'omdat' en 'doordat';
 • kennis van het verschil in gebruik tussen 'opdat' en 'zodat';
 • kennis van theorie over 'lijdend voorwerp' en 'meewerkend voorwerp';
 • kennis van de regels over gebruik van 'hen' en 'hun';
 • kennis van de regels over tussenletters in samengestelde woorden;
 • correct toepassen van de regels over tussenletters in samengestelde woorden.

In het aanvullend lesmateriaal leer je o.a.:

 • foutloos werkwoorden vervoegen in het Nederlands;
 • correct gebruik van d, t of dt;
 • correct vervoegen van werkwoorden;
 • kennis van de algemene regels voor werkwoordsvervoeging.

Inhoud en opbouw 

Het leertraject "Foutloos Nederlands" start met een 360 graden Persoonlijke OntwikkelScan. Deze scan helpt je om goed in beeld te krijgen waar je talenten en ambities liggen. Je krijgt na het afronden van de test een persoonlijk advies van een van onze adviseurs. Het advies geeft je een beter inzicht in de keuzes die je wilt maken in jouw carrière.

Hierna vervolg je het leertraject met de hoofdcursus "Foutloos Nederlands I". De cursus wordt afgerond met een eindopdracht die je dient in te leveren bij je persoonlijke begeleider. Je krijgt feedback op je opdracht en tips & advies. Tenslotte kun je het aanvullend lesmateriaal bekijken voor nog meer verdieping in het onderwerp.

Tijdens het leertraject zijn er "live leren" momenten waarin je online contact hebt met je opleider en medecursisten. 

Aantal modules

Het leertraject bestaat uit een Persoonlijke OntwikkelScan, een online cursus, een eindopdracht en aanvullend lesmateriaal. 

Toetsing

Kleine opdrachten tijdens de online cursus, een eindtoets met o.a. meerkeuzevragen en een eindopdracht. 

Certificaat 

Als je het leertraject succesvol afrondt, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat als bewijs van afronding. 

Aanpassingsvermogen
Mondelinge vaardigheid
Schriftelijke vaardigheid
Zelfvertrouwen

START MET DE SCAN
Over welke persoonlijke eigenschappen, capaciteiten en ambities beschik jij? Hoe zien anderen in jouw directe omgeving jou? Welke waarde heeft werk in jouw leven en wat is je droombaan? Met de Persoonlijke OntwikkelScan (POS) krijg je alles op een rijtje.
Voor een persoonlijke feedback op de uitslag van je rapportage, kun je een pdf van je POS-rapport mailen naar hp@stapwijz.nl.

START DE CURSUS
Nu je de scan hebt afgerond, ga je starten met je online cursus. Succes!

AANVULLEND LESMATERIAAL
Verdiep je verder in het onderwerp. Wij selecteerden een aantal aanvullende en interessante leeritems die je verder helpen meer over het onderwerp te ontdekken.