041 | Werken met overeenkomsten
Leertraject

041 | Werken met overeenkomsten

Werken met overeenkomsten | Een praktisch leertraject met een Persoonlijke OntwikkelScan, opdrachten en live online colleges. Inclusief 1 jaar toegang tot de leerbibliotheek met 1000+ leeritems, audioboeken, ebooks en meer. Vanaf 2023 miet meer subsidiabel met STAP-budget

Wie een overeenkomst sluit, weet dat hij zich eraan moet houden. Dat mag zo zijn, maar niet iedereen weet wat dat in de praktijk kan betekenen. Het is daarom goed dat je jezelf op de hoogte stelt van de voornaamste aandachtspunten bij het werken met overeenkomsten. Wanneer houdt bijvoorbeeld een prestatie op een prestatie te zijn en wanneer is er sprake van wanprestatie? En wat te doen als jij zelf geconfronteerd wordt met partijen die zich niet aan hun overeenkomsten houden? 

Dit leertraject vergroot jouw beroepsspecifieke vaardigheden en zelfbeeld. Het leertraject is geschikt voor ondernemers, mensen die een carrièreswitch wensen, mensen met professionele ambities en/of mensen die professioneel werkzaam zijn binnen het thema. 

Doel van de cursus

De online cursus ''Werken met overeenkomsten'' geeft een samenvattend overzicht van alles wat je moet weten over het aangaan van een overeenkomst. Dit leertraject is geschikt voor personen die op wat voor manier dan ook betrokken zijn bij het sluiten van (zakelijke) overeenkomsten.

Wat leer je

  • kennis van begrippen 'overeenkomst', 'verbintenis' en 'opschortende en verbindende voorwaarde';
  • kennis van de eisen aan een overeenkomst;
  • kennis van wat een overeenkomst rechtsgeldig maakt;
  • kennis van zaken als 'wilsovereenstemming' en 'handelingsbekwaamheid';
  • omgaan met wanprestaties;
  • omgaan met overmacht;
  • omgaan met schade door het niet of niet juist nakomen van een overeenkomst;
  • kennis van dwingend en aanvullend recht.

Inhoud en opbouw 

Het leertraject "Werken met overeenkomsten" start met de 360 graden Persoonlijke OntwikkelScan. Deze scan helpt je om goed in beeld te krijgen waar je talenten en ambities liggen. Je krijgt na het afronden van de test een persoonlijk advies van een van onze adviseurs. Het advies geeft je een beter inzicht in de keuzes die je wilt maken in jouw carrière.

Hierna vervolg je het leertraject met de hoofdcursus "Werken met overeenkomsten". De cursus wordt afgerond met een eindopdracht die je dient in te leveren bij je persoonlijke begeleider. Je krijgt feedback op je opdracht en tips & advies. Tenslotte kun je het aanvullend lesmateriaal bekijken voor nog meer verdieping in het onderwerp.

Tijdens het leertraject zijn er "live leren" momenten waarin je online contact hebt met je opleider en medecursisten. 

Aantal modules

Het leertraject bestaat uit een POS, een onlinecursus, een eindopdracht en aanvullend lesmateriaal. 

Toetsing

Kleine opdrachten tijdens de online cursus, een eindtoets met o.a. meerkeuzevragen en een eindopdracht.

Certificaat 

Als je het leertraject succesvol afrondt, ontvang je per e-mail een gewaarmerkt certificaat als bewijs van afronding. 

Besluitvaardigheid
Discipline
Informatie-analyse
Integriteit
Omgang met details
Oordeelsvorming
Prioritering
Schriftelijke vaardigheid

START MET DE SCAN
Over welke persoonlijke eigenschappen, capaciteiten en ambities beschik jij? Hoe zien anderen in jouw directe omgeving jou? Welke waarde heeft werk in jouw leven en wat is je droombaan? Met de Persoonlijke OntwikkelScan (POS) krijg je alles op een rijtje.
Voor een persoonlijke feedback op de uitslag van je rapportage, kun je een pdf van je POS-rapport mailen naar hp@stapwijz.nl.

START DE CURSUS
Nu je de scan hebt afgerond, ga je starten met je online cursus. Succes!

AANVULLEND LESMATERIAAL
Verdiep je verder in het onderwerp. Wij selecteerden een aantal aanvullende en interessante leeritems die je verder helpen meer over het onderwerp te ontdekken.